• +84 28 7305.6345
  • info@tamsaoviet.com

[ad_1]

Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020. Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) gồm 10 chương, 218 điều, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2021. Dưới đây là tổng hợp 05 thay đổi quan trọng của Luật: 1. Không phải thông báo mẫu dấu trước […]

The post Luật Doanh nghiệp sửa đổi: 5 thay đổi quan trọng từ 01/01/2021 appeared first on Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

[ad_2]

Source link