Tra cứu lịch tàu

Xem thêm Thu gọn
Hãng tàuETDETAPOLPODLoad Vessel - VoyageDischarge Vessel - VoyageTransit Time
HEUNG-ASun, 2021-10-242021-10-25VNHPHHKHKGHEUNG-A AKITA - 2119NHEUNG-A AKITA - 2119N1
SITCSun, 2021-10-242021-10-25VNHPHCNQZHSITC YANTAI - 2129N1
RCLSun, 2021-10-242021-10-25VNHPHHKHKGLILA BHUM - 844NLILA BHUM - 844N1
SINOKORSun, 2021-10-242021-10-25VNHPHHKHKGHEUNG-A AKITA - 2119NHEUNG-A AKITA - 2119N1
SITCSun, 2021-10-242021-10-25CNSHKVNHPHTAN CANG PIONEER - 2109W1
PREMIER CONTAINER LINESun, 2021-10-242021-10-25KHPNHVNVUTNEWPORT CYPRESS 361
PREMIER CONTAINER LINESun, 2021-10-242021-10-25KHPNHVNVUTNEWPORT CYPRESS 391
SITCSun, 2021-10-242021-10-25THLCHVNSGNSITC JAKARTA - 2121N1
PREMIER CONTAINER LINESun, 2021-10-242021-10-25KHPNHVNVUTNEWPORT CYPRESS 791
PREMIER CONTAINER LINESun, 2021-10-242021-10-25KHPNHVNVUTNEWPORT CYPRESS 991
SITCSun, 2021-10-242021-10-25VNHPHCNQZHSITC YANTAI - 2129N1
INTERASIASun, 2021-10-242021-10-26VNSGNCNSHKWAN HAI 306 - N3102
OOCLSun, 2021-10-242021-10-26VNSGNSGSINCAPE FAWLEY - 062S2
OOCLSun, 2021-10-242021-10-26VNVUTSGSINCAPE FAWLEY - 062SCAPE FAWLEY - 062S2
SINOKORSun, 2021-10-242021-10-26VNSGNTHBKKPADIAN 4 - 2113SPADIAN 4 - 2113S2
DONGJIN SHIPPINGSun, 2021-10-242021-10-26VNSGNTHLCHSTARSHIP URSA - 2031S2
SINOKORSun, 2021-10-242021-10-26THLCHVNSGNST. MARY - 1014NST. MARY - 1014N2
OOCLSun, 2021-10-242021-10-26VNSGNTHLCHBUXMELODY - 165N2
CKLINESun, 2021-10-242021-10-26VNSGNTHLCHPANCON CHAMPION - 2114S2
DONGJIN SHIPPINGSun, 2021-10-242021-10-26VNHPHHKHKGSINOKOR HONGKONG - 0295N2
YANGMINGSun, 2021-10-242021-10-26VNSGNTHLCHBUXMELODY - 165N2
HEUNG-ASun, 2021-10-242021-10-26VNSGNTHBKKPADIAN 4 - 2113SPADIAN 4 - 2113S2
PREMIER CONTAINER LINESun, 2021-10-242021-10-26KHPNHVNSGNNEWPORT CYPRESS 362
PREMIER CONTAINER LINESun, 2021-10-242021-10-26KHPNHVNSGNNEWPORT CYPRESS 392
PREMIER CONTAINER LINESun, 2021-10-242021-10-26KHPNHVNSGNNEWPORT CYPRESS 792
PREMIER CONTAINER LINESun, 2021-10-242021-10-26KHPNHVNSGNNEWPORT CYPRESS 992
OOCLSun, 2021-10-242021-10-26VNSGNTHLCHYM CERTAINTY - 016N2
OOCLSun, 2021-10-242021-10-26VNSGNSGSINCAPE FAWLEY - 062SCAPE FAWLEY - 062S2
SITCSun, 2021-10-242021-10-26CNNSAVNSGNCAPE NABIL - 2132S2
INTERASIASun, 2021-10-242021-10-26VNSGNCNSHKWAN HAI 510 - N1442
EVERGREENSun, 2021-10-242021-10-26VNHPHTWKHHGRAND POWER 0923-033NGRAND POWER 0923-033N2
EVERGREENSun, 2021-10-242021-10-27VNHPHTWTPEGRAND POWER 0923-033NGRAND POWER 0923-033N3
EVERGREENSun, 2021-10-242021-10-27VNHPHJPOSAWAN HAI 267 N325WAN HAI 267 N3253
HEUNG-ASun, 2021-10-242021-10-27VNSGNTHLCHPADIAN 4 - 2113SPADIAN 4 - 2113S3
OOCLSun, 2021-10-242021-10-27VNVUTCNSHK3
OOCLSun, 2021-10-242021-10-27VNHPHHKHKGTO BE ADVISEDTO BE ADVISED3
OOCLSun, 2021-10-242021-10-27VNVUTCNSHKWAN HAI 501 - N2183
DONGJIN SHIPPINGSun, 2021-10-242021-10-27VNSGNTHBKKSTARSHIP URSA - 2031S3
SINOKORSun, 2021-10-242021-10-27VNSGNTHLCHPADIAN 4 - 2113SPADIAN 4 - 2113S3
RCLSun, 2021-10-242021-10-27VNSGNMYPKGNAWATA BHUM - 161SNAWATA BHUM - 161S3
WANHAISun, 2021-10-242021-10-26VNSGNKHPNHMK19 - W026MK19 - W0263
CKLINESun, 2021-10-242021-10-27VNSGNTHBKKPANCON CHAMPION - 2114S3
CKLINESun, 2021-10-242021-10-27VNSGNTHLKRPANCON CHAMPION - 2114S3
CKLINESun, 2021-10-242021-10-27VNSGNTHBKKFEEDER 1 - 0142N3
YANGMINGSun, 2021-10-242021-10-27VNSGNTHBKKBUXMELODY - 165N3
YANGMINGSun, 2021-10-242021-10-27VNSGNTHLKRBUXMELODY - 165N3
OOCLSun, 2021-10-242021-10-27VNVUTCNSHKSPIL KARTIKA - N0353
WANHAISun, 2021-10-242021-10-26VNSGNHKHKGWAN HAI 231 - N335WAN HAI 231 - N3353
SITCSun, 2021-10-242021-10-27VNSGNCNSHKSITC MACAO - 2125N3
HEUNG-ASun, 2021-10-242021-10-27SGSINVNSGNTHANA BHUM - 328NTHANA BHUM - 328N3
INTERASIASun, 2021-10-242021-10-27VNSGNCNSHKINTERASIA ADVANCE - N2503
INTERASIASun, 2021-10-242021-10-27VNSGNHKHKGWAN HAI 306 - N3103
SITCSun, 2021-10-242021-10-27VNSGNTHBKKSITC JIANGSU - 2120S3
SITCSun, 2021-10-242021-10-28VNHPHCNNGBSITC MOJI - 2127N4
SITCSun, 2021-10-242021-10-28VNHPHCNSHASITC YANTAI - 2129N4
SITCSun, 2021-10-242021-10-28VNSGNTHLCHSITC JIANGSU - 2120S4
EVERGREENSun, 2021-10-242021-10-28VNHPHJPUKBWAN HAI 267 N325WAN HAI 267 N3254
WANHAISun, 2021-10-242021-10-28VNSGNCNQZHWAN HAI 231 - N335Feeder4
OOCLSun, 2021-10-242021-10-28VNVUTHKHKGWAN HAI 501 - N2184
SITCSun, 2021-10-242021-10-28VNHPHCNSHASITC YANTAI - 2129N4
OOCLSun, 2021-10-242021-10-28VNVUTHKHKGWAN HAI 516 - 218N4
OOCLSun, 2021-10-242021-10-28VNVUTHKHKGWAN HAI 501 - N218WAN HAI 501 - N2184
RCLSun, 2021-10-242021-10-28VNHPHCNSHKLILA BHUM - 844NXUTRA BHUM - 908S4
SINOKORSun, 2021-10-242021-10-29KRPTKVNHPHFESCO TRADER - 2121WFESCO TRADER - 2121W4
RCLSun, 2021-10-242021-10-28VNHPHTWKELLILA BHUM - 844NLILA BHUM - 844N4
OOCLSun, 2021-10-242021-10-28VNSGNMYPKGCAPE FAWLEY - 062SCAPE FAWLEY - 062S4
CKLINESun, 2021-10-242021-10-28VNSGNTHLCHFEEDER 1 - 0142N4
WANHAISun, 2021-10-242021-10-27VNSGNCNSHKWAN HAI 231 - N335WAN HAI 231 - N3354
EVERGREENSun, 2021-10-242021-10-28VNHPHJPNAHGRAND POWER 0923-033NGRAND POWER 0923-033N4
OOCLSun, 2021-10-242021-10-28VNVUTHKHKGSPIL KARTIKA - N0354
OOCLSun, 2021-10-242021-10-28VNSGNMYPKGCAPE FAWLEY - 055SCAPE FAWLEY - 055S4
INTERASIASun, 2021-10-242021-10-28VNSGNHKHKGWAN HAI 510 - N1444
INTERASIASun, 2021-10-242021-10-28VNSGNHKHKGINTERASIA ADVANCE - N2504
WANHAISun, 2021-10-242021-10-27VNSGNHKHKGWAN HAI 282 - N146WAN HAI 282 - N1464
WANHAISun, 2021-10-242021-10-29VNSGNCNYTNWAN HAI 231 - N335Feeder5
SINOKORSun, 2021-10-242021-10-28VNHPHKRPUSHEUNG-A AKITA - 2119NHEUNG-A AKITA - 2119N5
WANHAISun, 2021-10-242021-10-29VNSGNCNQGYWAN HAI 231 - N335Feeder5
WANHAISun, 2021-10-242021-10-29VNSGNCNLIHWAN HAI 231 - N335Feeder5
WANHAISun, 2021-10-242021-10-29VNSGNCNDOUWAN HAI 231 - N335Feeder5
WANHAISun, 2021-10-242021-10-29VNSGNCNSNWWAN HAI 231 - N335Feeder5
SITCSun, 2021-10-242021-10-29CNNGBVNHPHSITC HONGKONG - 2148S5
HEUNG-ASun, 2021-10-242021-10-29VNHPHJPMOJHEUNG-A AKITA - 2119NHEUNG-A TOKYO - 2190E5
SITCSun, 2021-10-242021-10-29VNHPHTHLCHSITC INCHON - 2142W5
WANHAISun, 2021-10-242021-10-28VNSGNJPUKBWAN HAI 282 - N146EVER CHEER - N0325
WANHAISun, 2021-10-242021-10-29VNSGNCNLUDWAN HAI 231 - N335Feeder5
SITCSun, 2021-10-242021-10-29VNSGNCNNGBTR ATHOS - 0HB38N5
WANHAISun, 2021-10-242021-10-29VNSGNCNBICWAN HAI 231 - N335Feeder5
WANHAISun, 2021-10-242021-10-29VNSGNCNHMNWAN HAI 231 - N335Feeder5
WANHAISun, 2021-10-242021-10-29VNSGNCNSTGWAN HAI 231 - N335Feeder5
WANHAISun, 2021-10-242021-10-29VNSGNCNFOSWAN HAI 231 - N335Feeder5
WANHAISun, 2021-10-242021-10-29VNSGNCNZHAWAN HAI 231 - N335Feeder5
WANHAISun, 2021-10-242021-10-29VNSGNCNQZHWAN HAI 282 - N146Feeder5
SINOKORSun, 2021-10-242021-10-29VNHPHJPMOJHEUNG-A AKITA - 2119NHEUNG-A TOKYO - 2190E5
SITCSun, 2021-10-242021-10-29CNNGBVNHPHSITC MOJI - 2126S5
WANHAISun, 2021-10-242021-10-29VNSGNCNSUDWAN HAI 231 - N335Feeder5
EVERGREENSun, 2021-10-242021-10-29VNHPHJPSMZWAN HAI 267 N325WAN HAI 267 N3255
WANHAISun, 2021-10-242021-10-29VNSGNCNBJOWAN HAI 231 - N335Feeder5
WANHAISun, 2021-10-242021-10-29VNSGNCNGASWAN HAI 231 - N335Feeder5
WANHAISun, 2021-10-242021-10-29VNSGNCNSBUWAN HAI 231 - N335Feeder5
WANHAISun, 2021-10-242021-10-29VNSGNCNHSNWAN HAI 231 - N335Feeder5