• +84 28 7305.6345
  • info@tamsaoviet.com

[ad_1]

Sáng ngày 21/05/2020 vừa qua, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. HCM (VCCI-HCM) đã tổ chức Lễ kết nạp 21 hội viên mới, bao gồm 13 Công ty TNHH, 6 Công ty Cổ phần, 01 Công ty hợp danh và 01 hộ kinh doanh cá thể. Tại buổi lễ […]

The post Lễ kết nạp Hội viên mới tháng 5/2020 appeared first on Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

[ad_2]

Source link