• +84 28 7305.6345
  • info@tamsaoviet.com

[ad_1]

Sáng ngày 26/12/2019 vừa qua, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. HCM (VCCI-HCM) đã tổ chức Lễ kết nạp 21 hội viên mới, bao gồm 16 Công ty TNHH và 5 Công ty Cổ phần. Tại buổi lễ kết nạp, Ban giám đốc và đại diện các Phòng, Trung […]

The post Lễ kết nạp Hội viên mới tháng 12/2019 appeared first on Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

[ad_2]

Source link