• +84 28 7305.6345
  • info@tamsaoviet.com

[ad_1]

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra thông tin một số mẫu C/O trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu. Cụ thể, với C/O mẫu D có con dấu và chữ ký dạng điện tử […]

The post Hướng dẫn kiểm tra thông tin C/O trên trang điện tử của nước xuất khẩu appeared first on Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

[ad_2]

Source link