• +84 28 7305.6345
  • info@tamsaoviet.com

[ad_1]

1. Giới thiệu về Công ty TNHH Multibook  Multibook Co., Ltd. sẽ cung cấp các giải pháp liên quan đến hệ thống toàn cầu và kinh doanh ở nước ngoài của khách hàng trên cơ sở một cửa thông qua tư vấn triển khai hệ thống ở nước ngoài, dịch vụ ERP đám mây toàn […]

The post Công ty Multibook tìm kiếm khách hàng tại Việt Nam appeared first on Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

[ad_2]

Source link