• +84 28 7305.6345
  • info@tamsaoviet.com

[ad_1]

Chính phủ ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo Nghị quyết này, sẽ có 6 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 nhận được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt từ Chính phủ: Đối tượng Hỗ trợ (VNĐ) Hình thức nhận […]

The post Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ trực tiếp cho người dân gặp khó khăn do COVID-19 appeared first on Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

[ad_2]

Source link