• +84 28 7305.6345
  • info@tamsaoviet.com

ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG CIF ( COST, INSURANCE AND FREIGHT )

Điều kiện giao hàng CIF là gì? Điều kiện CIF chỉ áp dụng cho đường biển quốc tế, đường sông. Không áp dụng cho các hình thức vận chuyển khác. Về cơ bản, điều kiện CIF tương đồng như điều kiện CFR, nhưng điểm khác biệt giữa 2 điều kiện...

ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG FOB ( FREE ON BOARD )

Điều kiện giao hàng FOB là gì? Điều kiện FOB chỉ áp dụng cho đường biển quốc tế, đường sông. Không áp dụng cho các hình thức vận chuyển khác. FOB ( Free on board ) – Giao hàng trên tàu có nghĩa là người bán giao hàng lên tàu do...

ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG DDP ( DELIVERY DUTY PAID )

Điều kiện giao hàng DDP là gì? DDP (Delivered Duty Paid) – Giao đã trả thuế có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dưới quyền định đoạt của người mua tại nơi đến quy định thuộc nước người mua. Người bán phải chịu toàn bộ chi phí...

ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG CFR ( COST AND FREIGHT )

Điều kiện giao hàng CFR là gì? Điều kiện CFR chỉ áp dụng cho đường biển quốc tế, đường sông. Không áp dụng cho các hình thức vận chuyển khác. CFR ( Cost and Freight ) – Tiền hàng và cước phí có nghĩa là người bán giao hàng lên...

ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG FAS ( FREE ALONG SIDE )

Điều kiện giao hàng FAS là gì? Điều kiện FAS chỉ áp dụng cho đường biển quốc tế, đường sông. Không áp dụng cho các hình thức vận chuyển khác. FAS (Free along side) “Giao dọc mạn tàu” có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dọc mạn...